Informacja nt. ochrony prywatności

Jak korzystamy z danych użytkownika

Ta informacja nt. ochrony prywatności wyjaśnia użytkownikowi, czego należy się spodziewać w sytuacji, gdy 3D Technologies zbiera dane osobowe. Dotyczy ona gromadzonych przez nas informacji o:

 • osobach odwiedzających nasze strony internetowe;
 • osobach, które korzystają z naszej aplikacji moasure;
 • osobach, które korzystają z naszych usług;
 • osobach, które wysyłają do nas e-maile;
 • osobach składających reklamacje i innych osobach, w związku z ochroną danych oraz wolnością informacji, reklamacji i zapytań;
 • osobach zgłaszających zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; oraz
 • kandydatach do pracy oraz naszych obecnych i byłych pracownikach.

 

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe;

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, możemy skorzystać z usługi firm trzecich, takich jak Google Analytics do zbierania standardowych informacji dziennika internetowego oraz informacji szczegółowych dotyczących zachowań odwiedzających. Czynimy to, aby dowiedzieć się rzeczy, takich jak liczba odwiedzających różne części serwisu. Ta informacja jest przetwarzana jedynie w taki sposób, aby nikogo nie zidentyfikować. Nie podejmujemy ani nie pozwalamy nikomu podejmować jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę internetową. Jeśli zechcemy zbierać dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy o tym z góry informować. Podamy jasno, że zbieramy dane osobowe i wyjaśnimy, co chcemy z nimi zrobić.

 

 

Osoby, które używają jednej z naszych markowych aplikacji “moasure”

3D Technologies oferuje publicznie markowe aplikacje “moasure”.

Kiedy osoby indywidualne pobierają i używają aplikacji moasure, korzystamy z usługi strony trzeciej do zbierania standardowych informacji dziennika i szczegółów zachowań użytkownika. Czynimy to, aby pozyskać takie informacje, jak rodzaj pomiarów dokonywanych za pomocą aplikacji. Ta informacja jest przetwarzana jedynie w taki sposób, aby nikogo nie zidentyfikować. Nie podejmujemy ani nie pozwalamy nikomu podejmować jakichkolwiek prób dowiedzenia się tożsamości osób używających naszych aplikacji. Jeśli zechcemy zbierać dane osobowe za pośrednictwem naszej aplikacji, będziemy o tym z góry informować. Podamy jasno, że zbieramy dane osobowe i wyjaśnimy, co chcemy z nimi zrobić.

 

Osoby, które wysyłają do nas e-maile;

Wszystkie e-maile wysyłane do nas, wraz z wszelkimi załącznikami, mogą być monitorowane i wykorzystywane przez nas ze względów bezpieczeństwa oraz w celu monitorowania zgodności z polityką biurową.  Możemy także stosować monitorowanie e-maili lub oprogramowanie blokujące. Użytkownik powinien pamiętać, że ma obowiązek zapewnić, że każdy e-mail, jaki do nas wysyła mieści się w granicach prawa.

 

Osoby, które składają u nas reklamację

Gdy otrzymamy reklamację od danej osoby, tworzymy plik zawierający szczegóły dotyczące tej reklamacji. Zwykle zawiera on tożsamość skarżącej i innych osób zaangażowanych w reklamację.

Będziemy wykorzystywać tylko dane osobowe, które zbieramy na przetwarzanie reklamacji i w celu sprawdzenia poziomu świadczonych przez nas usług. Zestawiamy statystyki pokazujące informacje, takie jak liczba reklamacji, które otrzymujemy, ale nie w formie, która identyfikuje kogokolwiek.

Zazwyczaj musimy ujawnić tożsamość skarżącego każdej stronie, której reklamacja dotyczy. Jest to nieuniknione, gdy na przykład, dokładność rejestru danej osoby jest przedmiotem sporu. Jeśli wnioskodawca nie życzy sobie, aby informacje identyfikujące go zostały ujawnione, postaramy się to uszanować. Jednak obsłużenie reklamacji w sposób anonimowy może nie być możliwe.

Będziemy przechowywać dane osobowe zawarte w plikach reklamacji zgodnie z naszą polityką przechowywania. Oznacza to, że informacje dotyczące reklamacji będą przechowywane przez okres dwóch lat od zamknięcia sprawy. Będą one przechowywane w bezpiecznym środowisku i dostęp do nich będzie ograniczony na zasadzie “potrzeby”.

Podobnie wtedy, gdy kierowane są do nas zapytania, będziemy używać udostępniane nam informacje jedynie w celu obsługi zapytania i wszelkich późniejszych problemów oraz sprawdzenia poziomu świadczonych przez nas usług.

 

Kandydaci do pracy, obecni i byli pracownicy 3D Technologies

Kiedy kandydaci składają wniosek o przyjęcie do pracy w 3D Technologies, wykorzystujemy tylko te informacje, które nam przekazują w celu przetwarzania ich wniosków oraz w celu monitorowania statystyk rekrutacyjnych. Jeżeli chcemy ujawniać informacje osobom trzecim, na przykład, gdy chcemy sprawdzić rzetelność przedstawionych informacji lub uzyskać z Rejestru Sądowego (w tłumaczeniu dosłownym: Służby Ujawnień i Zakazów) “ujawnienie danych” dotyczących niekaralności, nie będziemy tego czynić nie informując kandydatów o tym wcześniej, chyba że ujawnienie tych danych jest wymagane przez prawo.

Prywatne informacje o odrzuconych kandydatach będą przechowywane w ciągu 12 miesięcy od zakończenia akcji rekrutacyjnej, a następnie zostaną zniszczone lub usunięte. Zatrzymujemy odpersonalizowane informacje statystyczne na temat kandydatów, aby wesprzeć nasze działania rekrutacyjne, ale żadne osoby nie są identyfikowalne na podstawie tych danych.

Gdy dana osoba podejmuje pracę w 3D Technologies, sporządzamy akta dotyczące jej zatrudnienia. Informacje zawarte w nich są przechowywane w bezpieczny sposób i są wykorzystywane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z zatrudnieniem danej osoby. Po rozwiązaniu stosunku pracy w 3D Technologies, przechowujemy akta zgodnie z wymogami naszego harmonogramu przechowywania, a następnie je usuwamy.

 

Reklamacje lub zapytania

3D Technologies stara się spełniać najwyższe standardy w zakresie zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Z tego powodu, traktujemy bardzo poważnie wszystkie reklamacje, jakie otrzymujemy na ten temat. Zachęcamy ludzi, aby przedstawiali je do naszej uwagi, jeśli uważają, że zbieranie lub wykorzystanie przez nas informacji jest niesprawiedliwe, błędne lub niewłaściwe. Jesteśmy również otwarci na wszelkie sugestie dotyczące poprawy naszych procedur.

Ta informacja nt. ochrony prywatności została przygotowana z intencją, aby była zwięzła i przejrzysta. Nie porusza ona wyczerpująco szczegółowo wszystkich aspektów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez 3D Technologies. Jednak chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych informacji lub niezbędnych wyjaśnień. Wszelkie prośby w tym zakresie należy wysyłać na adres e-mail poniżej.

 

Dostęp do danych osobowych

3D Technologies stara się być firmą tak otwartą jak to możliwe w zakresie dawania ludziom dostępu do ich danych osobowych. Osoby fizyczne mogą dowiedzieć się, czy posiadamy jakiekolwiek dane osobowe składając “żądanie udzielenia dostępu dla osoby przedmiotowej” w ustawie o ochronie danych z 1998 r. Jeśli posiadamy informacje o użytkowniku, wówczas:

 • przekażemy mu ich opis;
 • powiedziemy, dlaczego je przechowujemy;
 • powiedziemy, komu mogą zostać one ujawnione; i
 • pozwolimy mu otrzymać kopię informacji w zrozumiałej formie.

Aby złożyć u nas wniosek dotyczący jakichkolwiek informacji osobistych, jakie możemy przechowywać należy uczynić to w formie pisemnej na adres podany poniżej. Za dostarczenie tych informacji należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 £ na rzecz 3D Technologies.

Za zgodą wnioskodawcy postaramy się zrealizować jego wniosek nieformalnie, na przykład poprzez dostarczenie mu potrzebnych informacji przez telefon.

Jeśli rzeczywiście przechowujemy informacje o użytkowniku, można zwrócić się do nas o skorygowanie ewentualnych błędów, po raz kolejny kontaktując się z 3D Technologies na adres e-mail poniżej.

 

Ujawnianie danych osobowych

W wielu przypadkach nie ujawniamy danych osobowych bez zgody użytkownika. Można również uzyskać dalsze informacje na temat:

 • umów, jakie łączą nas z innymi organizacjami wymiany informacji;
 • okoliczności, w których możemy przekazywać dane osobowe bez zgody, na przykład w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz do tworzenia anonimowych statystyk;
 • naszych instrukcji dla pracowników w temacie, jak zbierać, wykorzystywać i usuwać dane osobowe; oraz
 • jak weryfikujemy rzetelność i aktualność posiadanych przez nas informacji.

 

Linki do innych stron

Ta informacja nt. ochrony prywatności nie obejmuje linków w obrębie tej strony prowadzących do innych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności na innych stronach, które Państwo odwiedzają.

 

Zmiany w niniejszej informacji nt. ochrony prywatności

Nasza informacja nt. ochrony prywatności jest przedmiotem regularnego przeglądu. Ta informacja nt. ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 20-go września 2016 r.

 

Jak skontaktować się z nami

Jeśli użytkownik zechce poprosić o informacje na temat naszej polityki prywatności, należy wysłać do nas email na adres: enquiries@3d-technologies.co.uk.